Hermeneutiek

Categories: Bible explanation, Dutch
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Met deze cursus willen we handvaten aanreiken om de Bijbel nauwkeurig te verklaren en te begrijpen. Dit doen we door 12 principes van bijbeluitleg te verklaren en leren toe te passen. We bespreken onder andere de aard en het auteurschap van de Bijbel, de taal van de Bijbel, hoe de Bijbel in taalkundig en historisch verband te begrijpen en volgens de meest voor de hand liggende verklaring. In een latere cursus gaan we verder in op de literaire vormen van de Bijbel, context van bijbelteksten en de toepassing.
Bij elke les worden samenvattende vragen gegeven, die aan de hand van de tekst kunnen worden beantwoord, en daarnaast vragen die dieper op de behandelde onderwerpen ingaan.

Show More

What Will You Learn?

 • Elke deelnemer twaalf principes van Bijbelse uitlegkunde aanleren.
 • Elke deelnemer helpen deze twaalf regels te begrijpen en op de juiste manier toe te passen in persoonlijke Bijbelstudies.
 • Elke deelnemer voorbereiden op het aan anderen onderwijzen van deze principes.

Course Content

Les 1: Inleiding
In deze cursus willen we een methode aanreiken om de bijbel nauwkeurig te verklaren en de betekenis ervan te begrijpen.

 • Opname van de eerste les
  01:07:49
 • Wat is Hermeneutiek, waarom is het belangrijk
 • Voorwaarden voor het juist kunnen verklaren van de bijbel
 • Welke inbreng wordt van de cursisten verwacht?
 • Vragen Les 1 – HERMENEUTIEK, bijbeluitlegkunde
 • 1. Vragen voor verdere discussie en onderzoek

Les 2: De aard en het auteurschap van de bijbel

Les 3: De taal van de bijbel

Les 4: De normale verklaring van de bijbel

Les 5: De grammaticaal-historische verklaring van de bijbel en de context van de bijbelteksten

Examen les 1 tot 5

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet